Preduzeće za eksploataciju mineralnih sirovina

KIJEVO doo BEOGRAD, OSLOBOÐENJA 52-57, +381 11 2322 686
Dobrodošli u KIJEVO doo Aktuelno
Pojam Kijevo i prvi počeci iskopa kamena na ovom lokalitetu datiraju još iz samog početka XX veka. U to vreme kamen se vadio i usitnjavao ručno, u malim količinama, a da bi se ugradio u temelje, zidove i ulice Beograda. Danas, zahvaljujući najnovijoj tehnici i najsavremenijoj tehnologiji kamenolom Kijevo proizvodi oko 300.000 m3 raznih kamenih agregata godišnje, koji se ugrađuju u gradske ulice, železnieke pruge i autoputeve Srbije.

EMS Kijevo se bavi proizvodnjom kamena, kamenih agregata, tucanika i tampona. A istovremeno je i društveno odgovorna firma. Poštuje svoj moto a to je ekologija i kvalitet na prvom mestu. Odmah posle privatizacije kamenoloma, 2002. godine pristupilo se uklanjanju starog postrojenje sa vrha brda i postavljanju novog, opremljenog po svetskim standardima, i to, u srce kamenoloma. Na taj način je eliminisana buka i prašina koje su godinama u nazad predstavljale veliki ekološki problem ovog dela Beograda. Vodeći računa o okolini u kojoj radimo, povećali smo broj miniranja a pritom primenili najsavremenija inicijalna sredstva u kombinaciji sa vrlo malim količinama eksploziva.

Jedinstvenost firme EMS Kijevo se ogleda u brižljivo vođenoj poslovnoj politici, pažljivom odabiru stručnog kadra, zapošljavanju mladih i sistematskom inoviranju proizvodnog i uslužnog programa. Zahvaljujući ovakvoj poslovnoj orijentaciji realizovana je uspešna saradnja sa brojnim renomiranim domaćim i inostranim preduzećima.

 

 

18.11.2015

Ponuda za otkup udela na osnovu prava preče kupovine


» Ponuda za otkup udela

25.06.2015

Obaveštenje o stavljanju dodatne tačke na dnevni red sednice Skupštine Društva


» Obaveštenje

07.12.2008

Postavljen novi sadržaj.


» KIJEVO katalog

Zahvalnice

Kao društveno odgovorna firma, EMS Kijevo se oduvek trudio da pomogne onima kojima je pomoae najviše potrebna...

» Vidi prilog

Fotogalerija

Serija slika naših uspešno realizovanih projekata, proizvoda i usluga...

» Slike

KIJEVO

Top