Preduzeće za eksploataciju mineralnih sirovina

KIJEVO doo BEOGRAD, OSLOBOÐENJA 52-57, +381 11 2322 686
Dobrodošli u KIJEVO doo Aktuelno

KIJEVO doo Beograd

Ulica Oslobođenja 52-57, 11090 Beograd, Republika Srbija

(+381.11) 2322-686, 2322-684    |    (+381.11) 2322-984

Banka Intesa: 160-135831-80

VTB banka: 375-3396-98

Raiffeisen banka: 265-1100310000666-88

E-mail:

Kijevo d.o.o. office kijevo@gmail.com

 

 

Download neophodnih dokumenata

Ovde možete preuzeti potvrdu o PDV obavezniku i identifikacioni list

» PDV potvrda [pdf 200KB]
» Identifikacioni list [pdf 145KB]

Zahvalnice

Kao društveno odgovorna firma, EMS Kijevo se oduvek trudio da pomogne onima kojima je pomoć najviše potrebna...

» Vidi prilog

Fotogalerija

Serija slika naših uspešno realizovanih projekata, proizvoda i usluga...

» Slike

Mapa

Top