Preduzeće za eksploataciju mineralnih sirovina

KIJEVO doo BEOGRAD, OSLOBOÐENJA 52-57, +381 11 2322 686
Dobrodošli u KIJEVO doo Aktuelno

SERTIFIKATI

Sertifikat o usaglašenosti
Frakcionisani drobljeni agregat za izradu asfalta i bitumeniziranih nosećih slojeva(BNS)
Frakcije:0/4mm; 4/8mm; 8/11.2mm; 8/16mm; 16/22.4mm; 16/31.5mm
Sertifikat o usaglašenosti
Frakcionisani drobljeni agregat za izradu betona
Frakcije: 0/4mm; 4/8mm; 8/11.2mm; 8/16mm; 16/22.4mm; 16/31.5mm

 

 

Download dokumenata

Ovde možete preuzeti potvrdu o PDV obavezniku i identifikacioni list

» PDV potvrda [pdf 200KB]
» Identifikacioni list [pdf 145KB]

Zahvalnice

Kao društveno odgovorna firma, EMS Kijevo se oduvek trudio da pomogne onima kojima je pomoć najviše potrebna...

» Vidi prilog

Fotogalerija

Serija slika naših uspešno realizovanih projekata, proizvoda i usluga...

» Slike

Top