Preduzeće za eksploataciju mineralnih sirovina

KIJEVO doo BEOGRAD, OSLOBOÐENJA 52-57, +381 11 2322 686
Dobrodošli u KIJEVO doo Aktuelno

Danas, kada su komjuteri i Internet dostupni gotovo svima širom sveta, nezamislivo je zaobici i Internet kao medij i nemati sopstvenu Internet prezentaciju. Samim tim u obavezi smo da kamenolom Kijevo, kao jedan od najsavremenijih kamenoloma na Balkanu, predstavimo i na taj način.

Kamenolom Kijevo proizvodi oko 300.000 m3 kamenih agregata godišnje. Zahvaljujući najnovijoj tehnici i najsavremenijoj tehnologiji, udvostručen je i broj proizvoda, koji se uveliko ugrađuju u železničke pruge i autoputeve Srbije, a po prvi put beogradskom tržištu nudimo i drobljene kamene agregate koji se koriste za proizvodnju asfalta i betona.

EMS Kijevo je društveno odgovorna firma. Poštujuai ovaj moto mnogo toga smo uradili na na polju ekologije. Na prvo mesto stavio bih činjenicu da smo uklonili staro postrojenje sa vrha brda i postavili novo, opremljeno po svetskim standardima, u srce kamenoloma. Na taj način smo eliminisali buku i prašinu koje su godinama u nazad predstavljale veliki ekološki problem ovog dela Beograda. Vodeći računa o okolini u kojoj radimo, povećali smo broj miniranja a smanjili njihovu snagu: prosečan kamenolom ima godišnje dvadesetak miniranja sa velikom količinom eksploziva. Mi radimo drugačije: imamo prosečno godišnje od 150 do 200 miniranja malog intenziteta. Pritom koristimo najsavremenija inicijalna sredstva i vrlo male količine eksploziva, iako to drastično povećava troškove proizvodnje.

Jedinstvenost firme “EMS KIJEVO” ogleda se u brižljivo vođenoj poslovnoj politici, pažljivom odabiru stručog kadra i sistematskim inoviranjem proizvodnog i uslužnog programa. Zahvaljujući ovakvoj poslovnoj orijentaciji realizovana je uspešna saradnja sa brojnim renomiranim domaćim i inostranim preduzeaima.

Prvi posao zaključen u inostranstvu je rekonstrukcija 37 km puta od Vladimirovca do Vršca.

 

 

Obaveštenja

25.06.2015

Obaveštenje o stavljanju dodatne tačke na dnevni red sednice Skupštine Društva


» Obaveštenje

Zahvalnice

Kao društveno odgovorna firma, EMS Kijevo se oduvek trudio da pomogne onima kojima je pomoć najviše potrebna...

» Vidi prilog

Fotogalerija

Serija slika naših uspešno realizovanih projekata, proizvoda i usluga...

» Slike

Top